Doom:vs

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Doom:vs

Příspěvekod Melville » 13. březen 2010, 13:40

Doom:vs - Aeternum Vale

Obrázek

1. The Light That Would Fade (Světlo, jež pohasne)

en
I'm plagued
By the silence you brought upon me
Suffering
In the desolate laps of time
Tearing the flesh from my bones

Endless eternity awaits

The tears embrace me
Life, erases me
The failure within becomes now clear
The light will forever fade
As my life, forever fail

I'm nailed to the cross of my own creation
Torn...divided within
Reaching an end to it all

[Chorus]
I'm lost with despair
No one's left to care
Alone... abandoned
To die by myself

Endless eternity awaits

The light that would fade appears now clear
So cold...the sudden breeze of death
Cleansing the soul, from my pain

[chorus]

Smothered by life
Emptiness takes hold
Eternity shines brighter
Than ever before
cs
Jsem nakažen
Tichem, které jsi na mě seslal
Trpící
V beznadějné době
Rvoucí kusy těla od mých kostí

Nekončící věčnost čeká

Objímají mne slzy
Život, vymazává mě
Selhání uvnitř se stává zřejmé
To světlo navždy pohasne
Jako život můj, navždy ochřadne

Jsem přibit ke kříži vlastního stvoření
Rozerván...rozpolcen uvnitř
Dosahujíc u všeho konce

Ref.
Jsem ztracen v zármutku
Nikdo už se nestará
Sám...opuštěný
Umírám kvůli sobě

Nekončící věčnost čeká

Světlo, jež by pohaslo se zdá jasné
Tak chladný...náhlý závan smrti
Očisťující duši od mé bolesti

Ref.

Zardoušen životem
Prázdnota se mne zmocňuje
Věčnost září více
Než kdykoliv předtím


2. Empire Of The Fallen (Říše padlého)

en
Lost through motions of time
Yesterday has vanished and died

Everything dies within

[Chorus]
Grey skies
Barren land
My empire... turns into sand
Broken down
Beyond repair
My empire... lost with despair

Dreams I thought were mine
Crushed by the wheel of time

Everything dies within

[chorus]
cs
Ztracen během času
Včerejšek pominul a zemřel

Všechno zevnitř umírá

Ref:
Šedá oblaka
Pustá zem
Má říše...se mění v prach
Zničená
Nenávratně
Má říše...ztracená v zármutku

Sny, které jsem považoval ze mé
Rozdrceny kolem času

Všechno zevnitř umírá

Ref.


3. The Faded Earth (Vybledlý svět)

en
Break me, I failed to be the one
Grey sun, fading in my mind

The desolate withered tree
The faded earth, swallows me
My sorrow, she's here with me
As beautiful as only she can be

[Chorus]
Among ruins of guilt
Earth fading still
We despair, we die
In rapture

Don't you know it has gone too far
The place we loved, been torn apart
I feel disgust of what we have become
Motherless children in the eclipse of the sun

The faded earth, the heavy sky
Looks down on me, at least I try
In agony I realize
These hopeful tears, about to die

We make ourselves a world apart
Behind light words that tease and flout
'til someone find us really out

[chorus]
cs
Znič mě, nestal jsem se jediným
Šedé slunce, blednoucí v mé mysli

Skličující seschlý strom
Vybledlý svět, pohlcující mě
Má lítost, ona je tu se mnou
Tak krásná, jak jen ona může být

Ref:
Mezi troskami z viny
Zem stále bledne
Zoufáme, zmíráme
V nadšení

To nevíš, že u to zašlo daleko?
Místo, jež jsme milovali, rozerváno na kusy
Jsem zhnusen z toho, čím jsme se stali
Děti bez matek při zatmění slunce

Vybledlý svět, těžká oblaka
Na mne zří, alespoň se snažím
V bolestech si uvědomuji
Tyto slzy naděje za chvíli zemřou

Stvořili jsme si odloučený svět
Za slovy světla, které trápí a opovrhují
Než nás někdo skutečně našel

Ref.


4. Oblivion Upon Us (Prázdnota nad námi)

en
I've tried so hard to become human
But all I feel is regret
Inside this empty shell we're all so afraid
Of what we've become

I myself have built the cross I wear
Every passing day is filled with despair

I see no end to all this pain
This human plague that I pity
The love I feel is shallow and weak
The world is dead through my eyes

[Chorus]
I myself have built the cross I wear
Every passing day is filled with despair
I spit upon humanity, I see the world as dust
I feel no compassion neither love or lust

Oblivion upon us

I sink into the coldest of waters
To drown my tears of shame
For nothing but the pain of suffering
I continue to breath

[chorus]
cs
Usilovně jsem se snažil stát se člověkem
Leč jediné co cítím je zklamání
Uvnitř téhle prázdné skořápky se tak moc bojíme
Toho, čím jsme se stali

Sám jsem stvořil kříž, jež nosím
Každý následující den je pln zármutku

Není konec této bolesti
Tomuto lidskému moru, kterého lituji
Láska, kterou cítím je mělká a slabá
A svět je v mých očích mrtev

Ref:
Sám jsem stvořil kříž, jež nosím
Každý následující den je pln zármutku
Pohrdám lidskostí, vidím svět jako prach
Nemám soucitu, ni lásky, či touhy

Prázdnota nad námi

Potápím se do nejchladnějších vod
'bych utopil mé slzy studu
Neb nic než bolest nebo utrpení
Nepřestávám dýchat

Ref.


5. The Crawling Insects (Plazivý hmyz)

en
Crawling within
Worms of the subconscious
Festering on humanity
Like a sick disease
A cancer of thoughts
Bleeding through to you

Not showing anything
I remain the same
Failing once again

Feeding the stillborn dreams forlorn
Insance creation, I foretold
The plague of mankind
The dawning end
The age of suffering
Death's eternal friend

The bleeding scar
That shows within
Eternal suffering
A lovers sin

Watching them crawl
Watching the insects crawl
Towards me, towards us
The plague of man
The age of suffering
The end of everything
...everything
cs
Lezoucí uvnitř
Červi podvědomí
Hodující na lidech
Jako odporná choroba
Rakovina mysli
Krvácející k tobě

Nic neukazující
Zůstávám stále stejný
Opět jsem zklamal...

Krmící nevydařené sny beznaděje
Šílené stvoření jsem předpověděl
Mor lidstva
Úsvit konce
Věk utrpení
Věčný přítel Smrti

Krvácející jizva
Jenž se uvnitř zjevila
Věčné utrpení
Hřích milenců

Sleduj, jak se plazí
Sleduj, jak hmyz leze
Ke mě, k nám
Mor lidstva
Věk utrpení
Konec všeho
...všeho


6. Aeternus

en
Empty, so empty
Barren and cold
Distant, so distant
Too far to reach

Time slips away, I fall
All I fell is pain, nothing more
I cry in shame of knowing my faults
And nothing seems to help me anymore

I fall

Bitter, so bitter
Life so sweet

I break, I see, I suffer
I grope, I fall, I die
For you

I leave today, my life
I slowly wither away
cs
Prázdný, tak prázdný
Vyprahlý a chladný
Vzdálený, tak vzdálený
Moc vzdálený k dosažení

Čas uniká, já se ztrácím
Vše co cítím je bolest, nic víc
Ze studu brečím, znaje svých vin
A nic už mi nepomáhá

Ztrácím se

Hořký, tak hořký
Život tak sladký

Uníkám, vidím, trpím
Tápu, padám, umírám
Pro tebe...

Dnes odcházím, můj živote
Pomalu chřadnu
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Re: Doom:vs

Příspěvekod Melville » 13. březen 2010, 21:29

Doom:vs - Dead Words Speak

Obrázek

1. Half Light (Polo-světlo)

en
Callous and empty
Lifeless image
Echoes, them echoes
Strangles my will
To become something else

Hope will perish within me
And lower me with a smile
Rid me from my burden
Let me sleep for a while

Days go by
Nothing changes
Nothing lives
In this half-light existence
Anymore

Dead silent
Inner turmoil
Half-light existence

Breathless thoughts of dying
These moments never fail
To remind me

Hope will perish within me
And lower me with a smile
Rid me from my burden
Let me see sleep for a while

Days go by
Nothing changes
Nothing lives
In this half-light existence
Anymore
cs
Bezcitný a prázdný
Neživý obraz
Ozvěny, ty ozvěny
Potlačují moji vůli
Stát se někým jiným

Naděje uvnitř pohasne
A pokoří mě s úsměvem
Zbaví mne těžkosti
Nechá mne chvíli spát

Dny ubíhají
Nic se nemění
Nic nežije
V této polosvětlé existenci
Už ne...

Mrtví tiší
Vnitřní neklid
Polosvětlá existence

Napjaté myšlenky smrti
Tyhle chvíle nikdy nezklamou
Jako připomínka

Naděje uvnitř pohasne
A pokoří mě s úsměvem
Zbaví mne těžkosti
Nechá mne chvíli spát

Dny ubíhají
Nic se nemění
Nic nežije
V této polosvětlé existenci
Už ne...


2. Dead Words Speak (Mrtvá slova promlouvají)

en
Ailments of grey cover these hurtfull limbs
A seething anger grows
Voiceless come your calls

Dead words speak
They speak to me at night
And sometimes I get frightened
Gives no peace
And sometime I'll get frightened
'cause sometimes they are right

I can't seem to rid this burden I bear
Ghost of misty mornings, please disappear

It sickens and destroys everything I've built
And tears down the walls with anger and guilt

Dead words speak
They speak to me at night
And sometimes I get frightened
Gives no peace
They hunt me at night
And sometimes I get frightened
'cause sometimes they are right

I can't seem to rid this burden I bear
Ghost of misty mornings, please disappear
cs
Šedá nemoc pokrývá tyto zmučené paže
Zadržovaný hněv roste
Němá jsou tvá volání

Mrtvá slova promlouvají
Hovoří ke mě v noci
A někdy jsem z nich zděšen
Nedají mi klidu
A někdy se vyděsím
Neb někdy mají pravdu

Nemůžu se zbavit toho břímě, jež nesu
Duchové mlhavých rán, prosím odejděte!

Hnusí a ničí to vše, co jsem vybudoval
A strhává zdi hněvem a vinou

Mrtvá slova promlouvají
Hovoří ke mě v noci
A někdy jsem z nich zděšen
Nedají mi klidu
Štvou mě v noci
A někdy se vyděsím
Neb někdy mají pravdu

Nemůžu se zbavit toho břímě, jež nesu
Duchové mlhavých rán, prosím odejděte!


3. The Lachrymal Sleep (Proslzený spánek)

en
Useless numb existence, I breathe
My tired limbs crawling through mud

Sickening clamour from bodies so still
Weakened by each moment I breathe

Let me slip into hiding
Let me dream, one final dream

In this coffin of light
In which I live kills my will
To feel alive
I beg you to, help me through

Red colours the broken
Embodies the snow
I bleed with the cold

Let me slip into hiding
Let me dream,
One final dream

In this coffin of light
In which I live kills my will
To feel alive
I beg you to, help me through
cs
Bezcenná strnulá existence, dýchám
Mé znavené plíce plazící se blátem

Odporné volání tak nehybných těl
Oslabené každou chvílí, kterou dýchám

Nech mě proklouznout do úkrytu
Nech mne snít můj poslední sen

V této rakvi světla
ve které žiji, zabíjí mou vůli
cítit se naživu
Prosím tě, pomoz mi dál

Rudá barví zlámané
Mísí se do sněhu
Krvácím v chladu

Nech mě proklouznout do úkrytu
Nech mne snít
Můj poslední sen

V této rakvi světla
ve které žiji, zabíjí mou vůli
cítit se naživu
Prosím tě, pomož mi dál


4. Upon The Cataract (Na vodopádu)

en
Sadness, drowning me again,
Sickness, crawling through the murk

I can hear the water come rushing in
My life, it feels like a disease

Sleepless, hiding from the sun
Lifeless, fallen to the ground

It stains my soul
It leaves me cold
I've foreseen my downfall

Paint my soul
In colours of the old
Broken down, I fall

Useless, words become useless
Drowning, I face the final fall
The world is no more...

It washes over me like a disease
I can't forget you,
I can't be free from the memories

Down, down we go from here
There's no place better
Kill, kill me dear,
I can't hear any laughter
Your shameful face swallows your soul
Kill, kill what's left of me
I can't go any further
I used to be so fucking strong
But now I have nothing

Faceless I have become,
Sleepless, sleepless once again
Hiding from the sun...

It stains my soul
It leaves me cold
I've foreseen my downfall

Paint my soul
In colours of the old
Broken down, I fall
cs
Smutek, opět mne utápí
Hnusota, plazící se tvou

Slyším vodu, jak se žene
Můj život, je to jako nákaza

Nespavý, skrývající se před sluncem
Neživý, padlý na zem

Poskvrňuje mou duši
Zanechává mne chladným
Předpověděl jsem svůj pád

Zbarvi moji duši
Ve starých barvách
Zlomený, upadám

Zbytečná, slova jsou zbytečná
Topím se, čelím svému konci
Svět už není...

Netýká se mě to jako nákaza
Nemohu ti zapomenout
Nemohu se osvobodit od vzpomínek

Dolů, odsud jdeme dolů
Není lepšího místa
Zabij, zab mě, drahá
Neslyším žádného smíchu
Tvá ohavná tvář pohcuje tvou duši
Zabij, znič, co ze mě zbylo
Už nemohu dále
Byl jsem tak zkurv*** silnej
Ale teď nemám nic!

Beztvářným jsem se stal
Nespavý, opět nespavý
Skrývající se před sluncem...

Poskvrňuje mou duši
Zanechává mne chladným
Předpověděl jsem svůj pád

Zbarvi moji duši
Ve starých barvách
Zlomený, upadám


5. Leaden Winged Burden (Olověně okřídlené břemeno)

en
No words can help me
Down here, I dwell

Recollect, must forget
Try to sleep, in too deep

It stains my soul, it hurts to know
Down below the darkness grow
I burned my wings for less than nothing
I failed to see, forgot to breathe

I am to blame, breathing the shame
It sickens my heart, it tears me apart
Cursed by the sun, what have I done?

I am to blame, breathing the shame
It sickens my heart, it tears me apart
O burden let go, help me to grow

I don't deserve, your precious words
They're haunting me, they disagree

I can't see, I can't believe
In this world, better leave
cs
Žádna slova zde nepomohou
Tady dole nyní přebývám

Vzpamatovat se, musím zapomenout
Zkusit usnout, v takové hloubi

Poskvrňuje mou duši, vědět bolí
Tady dole roste tma
Spálil jsem křídla zea míň než nic
Neprohlédl jsem, zapoměl dýchat

Mě obviňujte, dýchám ten stud
Tráví to mé srdce, trhá mě to na kusy
Prokletý sluncem, co jsem provedl?

Mě obviňujte, dýchám ten stud
Tráví to mé srdce, trhá mě to na kusy
Ach těžkosti, pomiň, nech mě vzrůst

Nezasluhuji si tvá drahá slova
Oni mě děsí, oni nesouhlasí

Nevidím, neuvěřím
V tento svět, lépe zmizet


6. Threnode (Žalozpěv)

en
I despise my own existence
I am all yet nothing

I distrust the human condition
With every breath I take

The world is dead through my eyes
The flesh, a grievous swarm of flies

I'm blinded by the piercing light
Sickened by this false harmony

The world is dead though my eyes
The flesh, a grievous swarm of flies.

Life; like a wound that acts
Dragging me down through a torn existence
My restless soul

I seek comfort in the darkest of times

Time keeps dragging on
I feel like I don't belong

The world is dead though my eyes
The flesh, a grievous swarm of flies.

Life; like a wound that acts
Dragging me down through a torn existence
My restless soul
Pierced by the light
The silence grows
There's nothing left but the stains
For you; I broke with tears
For you; I loved for you years
Draining myself from everything

For you; I opened the door
For you; I gave it all up
My life, my dream...everything
cs
Pohradám svou vlastní existencí
Jsem vším a přitom ničím...

Nevěřím v lidský poměr
S každým nádechem

V mých očích je svět mrtev
Tělo, ubohé hejno much

Jsem oslepen pronikavým světlem
Zhnusen tímto falešným řádem

V mých očích je svět mrtev
Tělo, ubohé hejno much

Život; jako rána, která koná
Stahuje mne dolů skrz rozervané jsoucno
Mou neklidnou duši

Hledám útěchu v nejtemnějších časech

Čas se stále táhne
Cítím se, jako nezvaný

V mých očích je svět mrtev
Tělo, ubohé hejno much

Život; jako rána, která koná
Stahuje mne dolů skrz rozervané jsoucno
Mou neklidnou duši
Probodnut světlem
Ticho se šíří
Nezůstalo nic, jen poskvrna
Pro tebe; pronikl jsem se slzami
Pro tebe; miloval jsem tě věky
Odpoutal jsem se ode všeho

Pro tebe; otevřel jsem dveře
Pro tebe; všeho se vzdal
Mého života, snů...všeho.
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron