Amon Amarth - Twilight Of The Thunder God

Přeloženo skladeb: 10/10

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Amon Amarth - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 16. červenec 2009, 19:21

AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Obrázek

Přeloženo skladeb: 10/10


  1. Twilight of the Thunder God - přeloženo
  2. Free Will Sacrifice - přeloženo
  3. Guardians Of Asgaard - přeloženo
  4. Where Is Your God? - přeloženo
  5. Varyags of Miklagaard - přeloženo
  6. Tattered Banners and Bloody Flags - přeloženo
  7. No Fear for the Setting Sun - přeloženo
  8. The Hero - přeloženo
  9. Live for the Kill - přeloženo
  10. Embrace of the Endless Ocean - přeloženo

Obal cd:
Motiv na obalu vychází z písně Twilight of the Thunder God:
"Spáry Mohutného Thora hada sevřely
za jazyk silou co neustává.
Pozvedá kladivo, aby udeřil.
Brzy bude práce dokonána."


K mým překladům.

Já osobně mám raději překlad, který ponechá smysl, je veršovaný nebo i ne, ale není doslovný, proto prosím občas omluvte nějaké odchylky. Pokud bych se ale odchylovala moc, ráda uslyším připomínky. Některé věty mi dávaly zabrat, nevím, zda je to mou, či jejich nedokonalou angličtinou:), či tím, že v jejich textech chybí čárky, tečky a velká písmena. Proto opravdu ocením opravu, pokud by to někdo viděl jinak než já. Navíc více očí více vidí :shock:.

1.Twilight of the Thunder God

O čem je text?
Loki (škodolibý strůjce nejrůznějších nepříjemných situací), jeden ze Severských bohů měl tři potomky s obryněmi. Vlka Fenriho, hada Midgardsorma (Jörmunganda) a vládkyni smrti Hel. Fenri má podle věštby při Ragnaröku sežrat Odina (tvůrce světa, vládce a otec všech bohů). Odin se bojí věštby a Lokiho potomků, a proto se rozhodne, že se jich zbaví. Vládkyni smrti Hel uplatí tak, že jí ustanoví vládkyní v říši mrtvých Helu a udělí jí moc nad všemi, kdo zemřeli stářím či na nemoc. Hada Jörmunganda uvrhne do moře a svou největší hrozbu Fenriho nechá svázat pouty Gleipni, které byly vyrobeny trpaslíky, a zanechá ho na pustém ostrově.

Když nastane Ragnarök věštba se vyplní. Fenri přetrhne pouta, had vyleze z moře a Loki se osvobodí z pout. Nastane boj bohů proti mocnostem zla.

„Proti mocnostem zla se postaví všichni bohové a einherjové v čele s Ódinem.
Z pětisetčtyřiceti bran Valhaly vyrazí osmset einherjů z každé, do litého
boje s vlkem. První padne Frey, neboť neozbrojený proti Surtovy nemá šanci.
Týr zahyne v boji s nestvůrným psem Garmem. Thór zasadí smrtící úder hadu
Jörmungandovi, ale pokryt jeho jedem udělá devět kroků a umírá. Ódin statečně
vyráží vstříc vlku Fenrimu a vrhá po něm svou mocnou zbraň, kopí Gungnir, ten
však rozevře chřtán od země k nebesům a Ódina pozře. Je pomstěn Vídarem,
který Fenrimu přišlápne tlamu a rozpůlí mu vejpůl. Poslední souboj svádí Loki
s Heimdallem, oba se navzájem zabijí. Bohové, einherjové i lidé umírají pod
strašným ohněm, který na ně uvrhne Surt.

Avšak několik Ásů přežije. Zničená země bude nahrazena novou, z moře vyvstalou, krásnou a věčně zelenou zemí, v níž budou bydlet ti, kteří přežili.“

„Tór (Thor, Donar): Hromovládce, ochránce bojovníků dobyvatelů. Vyznamenal se nespočtem odvážných bojů s netvory a obry. V těchto bojích mu často pomáhaly tři kouzelné předměty, které vlastnil – kladivo Mjöllni (blesk), železné rukavice a opasek síly. „


Pokud si o tom chcete přečíst víc, klikněte na následující odkazy, ze kterých jsem také čerpala.

Midgard - sdružení pro oživení historie

Severská mytologie


Originál a překlad

There comes Fenris' twin
His jaws are open wide
The serpent rises from the waves

Jormungandr twists and turns
Mighty in his wrath
The eyes are full of primal hate

Thor! Odin's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Your destiny awaits
Thor! Hlödyn's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Ragnarök awaits

Vingtor rise to face
The snake with hammer high
At the edge of the Word

Bolts of lightning fills the air
as Mjölnii does it's work
the dreadfull serpent roars in pain

Thor! Odin's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Your destiny awaits
Thor! Hlödyn's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Ragnarök awaits

Mighty Thor grips the snake
Firmly by its tongue.
Lifts his hammer high to
Soon his work is done
Vingtor sends the giant snake
Bleeding to the depth
Twilight of the thundergod
Ragnarök awaits
Twilight of the thunder god
Twilight of the thunder god
Twilight of the thunder god
Twilight of the thunder god

Thor! Odin's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Your destiny awaits
Thor! Hlödyn's son
Protector of mankind
Ride to meet your fate
Ragnarök awaits
Dvojče Ferinovo přichází,
jeho tlama je doširoka otevřená.
Had povstává z vln.

Jörmungand se kroutí a protáčí,
mohutně, neb se dlouho hněvá,
jeho pohled je vzteku pln.

Thore! Odinův syne,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Tvůj osud tě očekává.
Thore! Syne Hlödyn,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Ragnarök již nastává.

Vingtor povstává, aby čelil
hadu, se silným kladivem
na konci světa.

Šípy z blesků se vzduch naplnil,
jak Mjölnii zamýšlel,
strašlivý had se v bolesti spéká.

Thore! Odinův syne,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Tvůj osud tě očekává.
Thore! Syne Hlödyn,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Ragnarök již nastává.

Spáry Mohutného Thora hada sevřely
za jazyk silou co neustává.
Pozvedá kladivo, aby udeřil.
Brzy práce bude dokonána.
Vingtor posílá obřího hada
do propasti, kam i jeho krev padá.
Soumrak hromového boha
Ragnarök již nastává.
Soumrak hromového boha
Soumrak hromového boha
Soumrak hromového boha
Soumrak hromového boha

Thore! Odinův syne,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Tvůj osud tě očekává.
Thore! Syne Hlödyn,
ochránce lidského druhu,
jdi a naplň svůj úděl.
Ragnarök již nastává.


2. Free Will Sacrifice

O čem je text?
Píseň vypráví o statečných bojovnících, kteří ač vědí, že si jdou pro téměř jistou smrt, nezaleknou se a hrdě čelí přesile, protože se nechtějí vzdát své svobody. Toho, zda je text nějak spojený s nějakou konkrétní bitvou, jsem se nedopátrala.


Originál a Překlad

See them gathered on the plains now
See an army strong and vast
As long as one of us remains here
None of them will never pass

Here they come so raise the shields high
Like wolves they show their teeth
None of us will ever yield now
To the scavengers beneath

We're outnumbered ten to one here
Still, I love the odds
We will sacrifice them one by one
Send them off to the gods

Soon we will be gone
A free will sacrifice
As free men we are born
And free we shall die

Here they come ten thousand strong
Charging up to the hill
This day will be both hard and long
They move in for the kill

Hold the line don't let it break
Use your sword and spear
A glory death, for all awaits
All who knows no far

Hoards of men they hit the shields
Like waves they breake away
We face our woven destiny
And we don't fear the grave

Soon we will be gone
A free will sacrifice
As free men we are born
And free we shall die
Pohleďte na ně, shromážděné na pláních.
Pohleďte na armádu ohromnou a plnou síly.
Tak dlouho, dokud poslední z nás bude žít,
nikdy neprojde z nich ani jediný.

Vojsko přichází a štíty do výše zvedá,
jako vlci jež ukazují své rozzuřené tlamy.
Nikdo z nás nikdy přednost nedá
mrchožroutům co stojí za námi.

Deset ku jedné přečísleni jsme,
přesto stále zbožňuji ty osudu možné podoby,
že je jednoho po druhém obětujeme,
a pak pošleme je za bohy.

Brzy ze světa odejdeme.
Obětování bez pochyb.
Jako svobodní se narodíme,
a až zemřeme svobodní bychom měli být.

O síle deseti tisíc již přicházejí,
běží vstříc kopci, aby zaútočili.
Tento den bude dlouhý a zavane beznadějí,
přesouvají se, aby zavraždili.

Držte se v řadě a nenechte je dostat se skrz.
Používejte meč a kopí.
Na všechny čeká slavná smrt,
již zakrátko se nás chopí.

Horda mužů udeřila do štítů
a roztříštila se jako vlny.
Čelíme našim spleteným osudům,
a nebojíme se, že budeme usmrceni.

Brzy ze světa odejdeme.
Obětování bez pochyb.
Jako svobodní se narodíme,
a až zemřeme svobodní bychom měli být.


3. Guardians Of Asgaard

Zajímavost
„Ásgard (Asgard, staronordicky: ÁsgarDr) byl severský „ráj“, domov bohů AEsir. Království Asů neboli božských válečníků. Tady mají bohové a bohyně své paláce a tady také stojí Valhalla - palác samotného Odina. Do Asgardu je možné se dostat přes most zvaný Bifröst,Ten hlídá Ódinův syn, bůh Heimdall. Ze země je ho někdy vidět v podobě duhy. Ásgard je místo všech spravedlivých odvážných lidí, kterým je dovoleno žít po boku Ásů. Lidé, jejichž cílem byl Ásgard, vždy v životě zanechali něco pozitivního. Ásgardu vládne nejstarší Ás Ódin. Žije se svojí ženou Frigg v síni celé ze stříbra, která se jmenuje Valaskjalf.”

Převzato z: http://zniflheimu.cz/Severskamytologie.php


Originál a překlad

Standing firm against all odds
guarding the most sacred home
we protect the realm of gods
our destiny is carved in stone

three evil giants
of the south
are constantly on the attack

with lies and fire
from their mouths
but we always send them back

we are Brother
of the north
who are sharing the all father's blood

marching down the left hand path
we are spawned by Asagods
'cause we are!

we're the guardians
guardians of Asgaard
guardians
guardians of Asgaard
guardians
of Asgaard

we have faced our enemies
a thousand times or even more

still they cannot
make us kneel
one thousand years of constant war
the giants look for
any chance
to bring down Asgaard's mighty walls
no matter what they send at us
we will never let it fall
'cause we are!

We're the guardians
guardians of Asgaard
guardians
guardians of Asgaard
guardians
of Asgaard

Standing firm
against all odds
we are guarding
Asgård's mighty walls
we protect
the realm of Asagods
no matter
what they send at us
we will never
let them fall

We're the guardians
guardians of Asgård
guardians
guardians of Asgård
guardians
guardians of Asgård
guardians
of Asgård
Pevně proti přesilám stojíme,
nejsvatější domov je střežen námi.
Pevnost bohů chráníme,
v kameni jsou naše osudy vytesány.

Tři obři zlí,
obři jihu,
stále útočí,

lží a ohněm
z jejich úst,
ale díky nám se vždy zpět otočí.

Jsme bratři,
bratři severu,
kteří sdílejí všechnu krev otcovu.

Cestou zla pochodujeme.
Jsme zplozeni bohy Ásů.
Protože my jsme!

Jsme stráže,
stráže z Ásgardu.
Stráže,
stráže z Ásgardu.
stráže
z Ásgardu.

My čelili jsme našim nepřátelům
možná více než tisíckrát,

a oni přesto stále nemohou
nutit nás pokleknout.
Tisíc let stále války jsou.
Obři se snaží vyhledat
šanci kdejakou,
aby mocné zdi Ásgardu mohli sesypat.
Nezáleží co na nás pošlou,
my je nikdy nenecháme popadat.
Protože my jsme!

Jsme stráže,
stráže z Ásgardu.
Stráže,
stráže z Ásgardu.
Stráže,
z Ásgardu.

Pevně stojíme
proti vší přesile.
Strážíme
Ásgardu zdi mohutné.
Chráníme
bohů Ásů království.
Nezáleží na tom,
co na nás chtějí vyslat.
My jim nikdy
nedovolíme mocné stěny zbourat.

Jsme stráže
stráže z Ásgardu.
Stráže,
stráže z Ásgardu.
Stráže,
stráže z Ásgardu.
Stráže
z Ásgardu.


4. Where Is Your God?

O čem je text?
Text je o bezlítostném pustošení Vikingů a střetu jejich pohanství a evropského křesťanství.

„Vikingové zpustošili a uloupili všechno, co se dalo, a unikali na moře, kde byli neporazitelní.“

„Velmi populární je nazývat Vikingy pohany s nenávistí ke křesťanským kostelům. Pravdou je, že na počátku vikingské éry bylo skandinávské obyvatelstvo plné pohanů, ale nedělo jim problém vedle svých bohů přijmout i toho křesťanského.“

Zdroje a něco navíc:
http://vikingove.mysteria.cz/vikingove.html
http://www.lovecpokladu.cz/home/odhalena-tajemstvi-vikingu-i-1106


Originál a překlad

The enemy has come for you
Hear the pounding thunder hooves
There's no time to run or hide
Draw the weapon from your side

When they ride out
From morning mist
With sharp blades in mighty fists
One hundred warriors on horse
An awesome brutal force

You feel weak and scared
Fear has gripped your heart
You will soon be over run
You will soon be torn apart

Now, where is your god?
Does he hear your prayers?
Does he even care for you?
His silence speaks loud and clean

Raid is done!
See the country burn
All are gone!
Only misery remains
Raid is done!
The warriors return
All are gone!
All that's left is pain

The Vikings strike
So fast and hard
Those who run won't make it far
And those who chose to stand and fight
They have made the choice to die

The weapons tear through flesh and bone
Dying men that scream and moan
With severed limbs
To the hall of death

The battlefield is full of death
Feel the stench of rotting flesh
When the entire country burns
As the warriors return

And they came out
From morning mist
With sharp blades in mighty fists
They leave this land
All burned and scorn
Those alive will mourn

Now, where is your god?
Does he hear your prayers?
Does he even care for you?
His silence speaks loud and clean

Raid is done!
See the country burn
All are gone!
Only misery remains
Raid is done!
The warriors return
All are gone!
All that's left is pain
Raid is done
See the country burn,
Only misery remains
All are gone
Warriors return,
All that's left is pain
Where's your god?
Does he hear your prayers?
Does he even care?
Where's your god?
Does he hear your prayers?
A silence loud and clear!
Nepřítel si pro tebe přišel,
slyš dusot burácejících kopit.
Není čas na to se skrýt,
koukej se své zbraně u boku chopit.

Až vyrazí
z ranní mlhy
s ostrými meči v mocných dlaních.
Tisíc válečníků na koních,
úžasná síla brutální.

Cítíš slabost a strach,
tvé srdce uchopily obavy
Brzy budeš dohoněn.
Brzy budeš roztrhán na cáry.

Kde je teď tvůj bůh?
Tvé motlitby poslouchá?
Stará se o tebe vůbec?
Jeho mlčení jasně a hlasitě promlouvá.

Útok je proveden,
je vidět jak oheň zemi plení.
Všechno je pryč,
zbývá jen utrpení.
Útok je proveden.
Válečníků navrácení.
Všechno je pryč.
Nic jiného než bolest není.

Úder Vikingů,
tak rychlí a tvrdý,
neutečou daleko, ti kteří utíkají
A ti kteří se rozhodli zůstat a bojovat,
si smrt vybírají.

Zbraně se prořezávají skrz maso a kosti,
je slyšet nářek a křik mužů umírajících
s useknutými končetinami
do síně mrtvých.

Bitevní pláň je smrti plná,
je cítit hnijícího masa pach,
když hoří země celá.
Válečníků návrat.

A oni vyšli
z ranní mlhy
s ostrými meči v mocných dlaních
Opustili tuto zem
celou shořelou a zneuctěnou.
Truchlit budou ti co mohou žít.

Kde je teď tvůj bůh?
Tvé motlitby poslouchá?
Stará se o tebe vůbec?
Jeho mlčení jasně a hlasitě promlouvá.

Útok je proveden,
vidět jak oheň zemi plení.
Všechno je pryč.
Zbývá jen utrpení.
Útok je proveden,
Válečníků navrácení.
Všechno je pryč.
Nic jiného než bolest není.
Útok je proveden,
je vidět jak oheň zemi plení.
Zbývá jen utrpení.
Všechno je pryč.
Válečníků navrácení.
Nic jiného než bolest není.
Kde je teď tvůj bůh?
Tvé motlitby poslouchá?
Stará se o tebe vůbec?
Kde je teď tvůj bůh?
Tvé motlitby poslouchá?
Jeho mlčení jasně a hlasitě promlouvá.


5. Varyags Of Miklagaard [featuring Apocalyptica]

Zajímavost
Varangians nebo Varyags byli Vikingové a Normané, kteří se ubírali na východ a na jih přes území, kde je nyní Rusko, Bělorusko a Ukrajina, a to převážně v devátém a desátém století.
Ale podle některých badatelů (včetně těch známých, jako např. podle M. V. Lomonosova), byl termín "Varangians" používán v souvislosti s jakýmkoli mořským cestovatelem, obchodníkem či pirátem, nezávisle na tom, odkud pocházeli. Termín byl používán stejně tak pro Vikingy, jako pro slovanská vojska.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Varangians


Originál a překlad

Miklagaard has been our home
For twenty years or more
We've lent our axes, spears and swords
In service of the emperor

We are loyal warriors
That's the oath we gave
To protect the emperor
Even to a violent grave

Our loyalty was always firm
We kept our given word
On these southern battlefields
Our northern war cries roared
Battles have been fought
Many gave their lives
But all who died by axe and sword
Were called to hall up high

Our time here
Is now at end
Can't help but reminisce
A cold spring day
So long ago
When we set out to sea

We!
Set out from Svitjod's
Shores!
With dreams of fame and
Gold!
And!
The work of weaving
Norn's!
Was for us unknown

We were loyal warriors
That's the oath we gave
To protect the emperor
Even to the grave

It's time to take farewell
We have been resolved
From the sacred oath we gave
It's time to go back home

Out time here
Is now at end
Our memories will stay
Of Miklagaard
Our southern home
Until the end of days

We!
Set out for Svitjod's
Shores!
With honor and
Rewards!
We return back
Home!
We return back
Home!
With honor and
Rewards!
We return back
Home!
Miklagaard byl naším domovem
možná víc jak dvacet let.
My zapůjčili sekery, kopí a meče své
ve službě u císaře.

Jsme válečníci oddaní,
to je přísaha, co jsme dali.
Císaře ochránit
i přes naše děsivé umírání.

Naše oddanost byla vždy pevná,
my drželi slovo dané.
Na těchto jižních polích válečných
rachotivě křičí naše válka severská.
Bitvy již byly vybojované.
Mnoho z nás položilo životy,
ale kdo zemřel mečem a sekerou
byl volán do Valhaly.

Náš čas tady
je u konce.
Nemůžu si pomoct, ale vzpomínám
na jarní den,
tak dávno už,
kdy jsme se vydali za mořem.

My!
vypravili jsme se ze Svitjodských
Břehů!
Se sny o slávě a
Zlatu!
A!
Práce tkajících
Norů!
Byla pro nás neznámá.

Byli jsme válečníci oddaní,
to je přísaha co jsme dali.
Císaře ochránit
i přes naše děsivé umírání.

Je čas dát si sbohem,
byli jsme odproštěni
od slavnostní přísahy co jsme dali,
je čas se domů se navrátit.

Náš čas tady
je u konce.
Zůstanou naše vzpomínky
na Miklagaard
náš severský domov
až do konce dní

My!
Vypravili jsme se ze Svitjodských
Břehů!
S poctou a
Odměnami!
Vracíme se zpět
Domů!
Vracíme se zpět
Domů!
S poctou a
Odměnami!
Vracíme se zpět
Domů!


6. Tattered Banners And Bloody Flags

O čem text je?
Text je o jedné z bitev, které nastali při Ragnaroku, o němž píši v prvním textu.

Kdo je Loki?

„Ódinův bratr. Rozporuplná a svárlivá postava, k níž se pojí spousty příběhů.
Vždy zaviní něco svou škodolibostí, pak to pod nátlakem ostatních bohů musí
odčinit a většinou ještě získá něco navíc. Po navedení Höda k vraždě Baldra,
byl vykázán z Ásgardu, přikován až do ragnaröku ke skále a jeho žena Sigin
zachytává jed do misky, který nad ním plive had, když vsak jde misku vylít,
je Loki proti jedu nechráněný, Loki se zmítá v poutech a tak vzniká zemětřesení. „

Při ragnaröku se Loki uvolní ze svých pout a povede síly zla.

„… Surt vyrazí v čele šiku synů Múspellu a Loki
připluje na lodi z neostříhaných nehtů nebožtíků Naglfar spolu s mrazivými obry.
Všechny síly zla se sjednotí na Vígrídské planině. Tehdy Heimdall mocně zaduje
na svůj roh a započne soumrak bohů.
Proti mocnostem zla se postaví všichni bohové a einherjové v čele s Ódinem.
Z pětisetčtyřiceti bran Valhaly vyrazí osmset einherjů z každé, do litého
boje s vlkem …“

Ragnarok dopadne tragicky…

„… Avšak několik Ásů přežije. Také Dva lidé přežijí, muž a žena, které ukrýval strom Yggdrasil …“

Zdroj: http://mytologie.mysteria.cz/


Originál a překlad

There comes Lopt, the treacherous
Lusting for revenge
He leads the legions of the dead
Towards the Aesir's realm

They march in full battle dress
With faces grim and pale
Tattered banners and bloody flags
Rusty spears and blades

Cries ring out, loud and harsh
From cracked and broken horns
Long forgotten battle cries
In strange and foreign tongues

Spear and sword clash rhythmically
Against the broken shields they beat
They bring their hate and anarchy
On to Vigrid's battlefield

There comes Lopt, the treacherous
He stands against the gods
His army grim and ravenous
Lusting for their blood

Nowhere is longer safe
The earth moves under our feet
The great world tree Yggorasil
Trembles to its roots

Sons of muspel gird the field
Behind them Midgaard burns
Hrym's horde march from Nifelheim
And the Fenris wolf returns

Heimdal grips the Giallarhorn
He sounds that dreaded note
Oden rides to quest the Norns
But their web is torn
The Aesir rides out to war
With armor shining bright
Followed by the Einherjer
See valkyries ride

Nowhere is longer safe
The earth moves under our feet
The great world tree Yggorasil
Trembles to its roots

Sons of muspel gird the field
Behind them Midgaard burns
Hrym's horde march from Nifelheim
And the Fenris wolf returns
A tu přichází Loki, zrádný,
po pomstě toužící.
Vede legii mrtvých
do Ásů království.

Pochodují v plné zbroji,
tváře jejich jsou bledé a děsivé.
Rozedrané praporce a vlajky krvavé,
meče a kopí rezavé.

Výkřiky hlasitě a pronikavě zazvoní
z rohů zlámaných a popraskaných.
Dlouho zapomenutá bitva křičí
zvláštní a cizí řečí.

Rytmicky řinčí meč a kopí,
do rozbitých štítů naráží.
Přinášejí nenávist a bezvládí
na Vígrídské pole bitevní.

A tu přichází Loki, zrádný,
proti bohům stojí.
Jeho armáda děsivá a vyhladovělá,
po jejich krvi touží.

Nikde to už déle není bezpečné.
Zem pod našimi chodidly hýbe se.
Velký strom Yggdrasil,
až ke svým kořenům, třese se.

Synové Múspelu pole obkličují,
za nimi Midgard hoří.
Hrymova horda z Nifelheimu
a vlk Fenri se vrací.

Heimdall Gjallarhorn popadá.
To on ten strašný vzkaz vydává.
Aby hledal Norny, Odin přijíždí,
ale jejich síť je roztrhána.
Ásové do války vyjíždí
s brněním co se jasně třpytí.
Einherjemové je následují.
Hleďte na jízdu Valkýry.

Nikde to už déle není bezpečné.
Zem pod našimi chodidly hýbe se.
Velký strom Yggdrasil,
až ke svým kořenům, třese se.

Synové Múspelu pole obkličují,
za nimi Midgard hoří.
Hrymova horda z Nifelheimu
a vlk Fenri se vrací.


7. No Fear For The Setting Sun

Originál a překlad

I'm out of breath
And all my muscles ache
It feels like spikes
With every step I take

My heart beats
It's about to burst
This day my luck
Turned to the worse

There's nowhere to run
Darkness is closing in
I don't fear the setting sun
Or the twilight that it brings
Dark clouds fill the sky
My fate is close at hand
Today is the day that I die
Today I make my final stand

I fought so hard
For taste of victory
The war is lost
But I refuse to kneel

I can't go back now
There is no retreat
I will fight hard for
All that I Believe

I'm out of breath
And all my muscles ache
It feels like spikes
With every step I take
I can't go back now
There is no retreat
I will fight 'til death
I make my final charge

I, make my final charge
I; have no fear in heart
I will no longer run
I, do not fear the dark

There's nowhere to run
Darkness is closing in
I don't fear the setting sun
Or the twilight that it brings
Dark clouds fill the sky
My fate is close at hand
Today is the day that I die
Today I make my final stand
Dochází mi dech
a bolí mě každý sval.
Cítím se tak, jak když mě bodá ,
při každém kroku co udělám.

Moje srdce tluče
jako by se vypuknout snažilo ze všech sil.
Tento den se můj osud
k nejhoršímu otočil.

Není kam utéct,
temnota nastává.
Nebojím se toho, že slunce zapadá,
nebo stmívání, které to přinese.
Oblohu zaplní oblaka temná.
Můj osud je zpečetěn.
Dnes je mé smrti den.
Dnes naposledy budu si stát za svým názorem.

Já bojoval tak tvrdě
pro chuť vítězství.
Válka je prohrána,
ale já odmítám pokleknuti.

Nemůžu zpět jít,
útočiště není.
Budu bojovat tvrdě
za vše v co věřím.

Dochází mi dech
a bolí mě každý sval.
Cítím se tak, jak když mě bodá ,
při každém kroku co udělám.
Nemůžu zpět jít,
útočiště není.
Budu bojovat až do smrti.
splním své poslední úkoly.

Vykonám svůj poslední úkol.
Nemám žádné obavy ve svém srdci,
už nebudu utíkat dlouho.
Nebojím se tmy.

Není kam utéct,
temnota nastává.
Nebojím se toho, že slunce zapadá,
nebo stmívání, které to přinese.
Oblohu zaplní oblaka temná.
Můj osud je zpečetěn.
Dnes je mé smrti den.
Dnes naposledy budu si stát za svým názorem.


8. The Hero

Originál a překlad

The blade I swing
Is black as night
Black as my soulless heart
It bears the burden
Of many lives
But I don't feel remorse

I lent my sword
To anyone
Willing to pay the price
No regrets for
What I've done
A mercenary's life

But there i was
On battleground
Until I felt the jaws of death
Cut into my flesh
Defending old and weak
But I did not retreat

Now, here I lie
In my own blood
And strangers cry for me
I'm prepared to meet the gods
I wish they'd let me be

I don't deserve
Their sympathy
I know who I am
My soul is death and misery
I am an evil man

I rest in my blood
Soon I will face the gods
Strangers cry for me
I wish they'd let me be

Show no sympathy
Shed no tears for me
I know who I am
I am an evil man

I know who I am
I am an evil man
Meč co svírám,
je jako noc černý,
jako moje srdce bezzduché je temný.
Nese tíhu
životů mnoha,
ale já nemám výčitky svědomí.

Svůj meč půjčím
každému,
kdo je ochotný zaplatit mou cenu.
A nelituji toho,
co se díky mě stalo.
Žoldákův život.

Ale já jsem tam byl,
na bitevním poli.
Do doby, než jsem drápy smrti pocítil,
zařízlé do masa mého,
staré a slabé jsem bránil.
Ale já neustoupil.

Teď, ležím tady,
ve své vlastní krvi.
A cizinci pro mě brečí.
Jsem připraven na setkání s bohy.
Aby mne nechali být, si přeji.

Já nejsem hoden
jejich sympatie.
Vím kdo jsem,
má duše je ubohá a nežije.
Jsem muž, co zlý je.

Umírám ve své vlastní krvi
Brzy budu čelit bohům
Cizinci pro mne roní slzy.
Aby mne nechali být, si přeji.

Neukazujte své sympatie.
Neprolévejte slzy pro mne.
Vím, kdo jsem,
jsem muž, co zlý je.

Vím ,kdo jsem,
jsem muž, co zlý je.


9. Live For The Kill [featuring Apocalyptica]

Originál a překlad

The pack of wolves
Are closing in
Now, hear the howling beasts
They move fast
Through winter woods
And soon it's time to feast

A vicious hunt
On through the night
The prey is short of breath
They feel the sting
Of burning eyes
That's fixed upon their necks

A predator's heart
Knows no remorse
It lives for the hunt
A predator's heart
Knows no remorse
It lives for the hunt
A natural force

They show their sharp
And grinning teeth
As howls are getting higher
Sending chills
Down fleeing spines
Their blood runs hot as fire

The vicious chase
Is soon at end
They're hunted until
They feel the pain
Of sharpening steel
That's cutting through their flesh

Fearless warriors
Feed the wolves
Now hear the howling beasts
They move fast
Through winter woods
See the grey-backs feast

A natural force
It knows no remorse
And lives for the kill
Smečka vlků
se stahuje
nyní, bestie řvoucí slyší.
Pohybují se rychle
skrz lesy zimní.
A čas hodů je bližší a bližší.

Zvrácený lov
během noci.
Nedostatek dechu trápí vlky.
Cítí pálení
planoucích očí,
které upřené jsou na jejich krky.

Srdce predátora
slitování nezná,
jen pro lov bije.
Srdce predátora
slitování nezná,
jen pro lov bije.
Přírody melodie.

Ukazují ostré
a křenící se tlamy,
jak jejich vytí se hlasitějším stává.
Posílají chlad,
hřbety dolů padají.
krev jejich je jak oheň žhavá.

Zlověstný hon
již skoro končí.
Až do té doby jsou stíháni,
do doby kdy ucítí bol
od řezající oceli,
která se skrz jejich maso prohání.

Nebojácní válečníci
se vlky krmí,
teď již slyší zvíře vyjící.
Pohybují se rychle
Skrz lesy zimní
je vidět šedohřbetou žranici.

Síla přírody
nezná slitování
a jen pro smrt působí.


10. Embrace of the Endless Ocean

O čem je text?
Z druhého verše je patrné, že muž, který píseň vypráví, byl nucen veslovat na lodi.

„Galeje – nucené práce, které sloužily jako trest za těžké zločiny. Odsuzovalo se k nim většinou za krádeže, podvody a znásilnění, ale hlavně na ně byli posílání lidé, kteří nějakým způsobem překáželi mocným. Práce se vykonávaly v dolech nebo při stavbách, přímořské státy galejníky využívaly jako veslaře na svých lodích.“

Poté, co si muž probojuje svobodu mečem, vypluje zpátky na moře. Těší se na svého otce a rodné pobřeží. Na moři jej ale zastihne bouře a muž umírá sám v mořských hlubinách.

Citace z převzata z článku 21. století - Středověký zločin a trest od A do Ž
http://www.21stoleti.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007091921


Originál a překlad

I stroke the blade with my hand,
The sharp edge cuts the skin.
Blood drips to the rain-wet sand;
My journey can begin.

Once a slave, but now I'm free
My honor is restored!
Once again, I ride the seas
Free at last, from whip and oar

I slide the sword into a sheath
The ocean god is hailed
And as we push out to the sea
We raise the rest of sails

I've missed the breeze of my home shore
The frozen lakes and winter snow…
But now my dream starts to unfold.
Father, I’m coming home!

The storm devoured without remorse
And water crushed the rails
The ship was thrown back and forth
A strong wind ripped the sails

The icy waves embrace my skin,
I am going down
The endless ocean swallows me
This will be my cold wet tomb

Won't feel the breeze of my home shore
Nor see the lakes or winter snow
My hopeful dreams lie ripped and torn
Father, I die alone!
I die alone!
Zdvihnu svou rukou meč,
ostrou čepelí proříznuta jest kůže.
Krev tříští do písku, který smočil déšť,
Má cesta zde začít může.

Býval jsem otrok, ale teď volný jsem.
Má čest zpět ke mě spěchá!
Zase jednou budu mořem obklopen.
Již žádný bič ni vesla, ale volnost mě čeká.

Meč zpět do pochvy zastrčím.
Bůh oceánů je oslavován.
V čase kdy vyplouváme ku mořím,
je námi zbytek plachet povztyčován.

Vánek mého rodného pobřeží mi scházel.
Zimní sníh a jezera ledová…
Ale teď se mi otevírá můj sen.
Otče, vracím se do svého domova!

Pohltila nás bouře bez lítosti
a voda zábradlí rozdrtila.
Loď byla vrhnuta zpět do velké vzdálenosti
A silná vichřice plachty roztrousila.

Ledovými vlnami je objímána má kůže,
klesám dolů do útrob.
Nekonečný oceán mě pohlcuje,
bude to můj vlhký, ledový hrob.

Neucítím vánek mého rodného pobřeží
ani zimní sníh a jezera ledová.
Můj sen plný naděje byl rozerván lží,
Otče, tvůj syn sám umírá!
Tvůj syn sám umírá!
Naposledy upravil Kattie dne 11. červenec 2012, 9:27, celkově upraveno 55
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Říman » 16. červenec 2009, 20:12

tos překládala sama? jestli jo, tak klobouk dolů :headbang:
Obrázek
Uživatelský avatar
Říman
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Hrádek (u Rokycan)
Příspěvky: 826
Registrován: 12. leden 2009, 21:29

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 16. červenec 2009, 20:17

Jee dekuju...nemam v praci co dělat, tak jsem se na to vrhla :)
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Snake.360 » 16. červenec 2009, 20:26

Rovněž skládám poklonu :headbang: a těšim se na další překlady ;) :)
Obrázek
„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“
Uživatelský avatar
Snake.360
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Příspěvky: 234
Registrován: 19. květen 2009, 19:41

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Slayer666 » 16. červenec 2009, 20:39

Připojuju svůj nadšený ohlas. Jen tak dál 8-) 8-)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
Slayer666
Arch Articulus
Arch Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Zlín
Příspěvky: 299
Registrován: 9. duben 2009, 1:30

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Flash » 16. červenec 2009, 20:43

Wow :shock: Hustá práce, smekám :headbang: Budume jen rádi, když budeš pokračovat Kattie 8-)
Nobody Said That Everything Comes As You're Wishing
Nobody Said That Tears Won't Be Flooding Your Eyes
Life Is a Coin Once Thrown That Will Never Stop Flipping
Hold Your Head Up And Accept Its Both Bitter Sides


Call It Misery, Call It Curse, Ans Call It Pain
It’s Your Destiny, Your Burden And Your Fate


You Have To Try, To Face It All
You Have To Fight, On Your Own Side!
You Need To Try, (To) Avoid To Fall
You Need To Stay, The Strongest Prey!


Six Degrees Of Separation
Uživatelský avatar
Flash
Globální Moderátor
Globální Moderátor
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 40
Bydliště: Brno
Příspěvky: 3401
Registrován: 30. leden 2008, 1:21

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod weregild » 16. červenec 2009, 21:27

Kattie: Skláním se před tvou moudrostí a pokud toto dílo dokončíš budeš mít weregildův nehynoucí obdiv :mrgreen: zatím jsem ti jen vděčen na hranici lidských možností :mrgreen: :mrgreen:
Život je boj..
Neustoupíme!Nevzdáme se!!
"Jaký smysl má zemřít pro věc, která je již ztracena?"
"A jaký smysl má žít bez věci, pro kterou stojí zato zemřít?.." D.A.Gemmel
"Tak dobrá..Čas vytasit plamen Anoru.. užij si ohňostroj" - Noah Antwiler/Gandalf
Uživatelský avatar
weregild
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Mirošov
Příspěvky: 723
Registrován: 25. duben 2009, 16:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Říman » 16. červenec 2009, 21:38

doufam, že se kattie bude v práci nudit častějc :lol: . mě tohle inspirovalo, taky začnu překládat, když nemam co na práci :)
Obrázek
Uživatelský avatar
Říman
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Hrádek (u Rokycan)
Příspěvky: 826
Registrován: 12. leden 2009, 21:29

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Melville » 16. červenec 2009, 21:52

Moc krásné, i když to přebásnění trochu posunuje význam. Ale to je tak vždycky. Překladatelé básní by mohli povídat... :)
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Lord Nazgul » 17. červenec 2009, 18:48

:headbang: Výborný, první text se mi líbí ještě mnohem víc než poslední, jen tak dál :headbang: :rocken:
Uživatelský avatar
Lord Nazgul
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 35
Bydliště: Praha
Příspěvky: 1556
Registrován: 21. říjen 2008, 18:50

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 7. srpen 2009, 16:39

Uf, půlka je za mnou :lol:
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Wulfrik » 7. srpen 2009, 20:46

Tak to teda zírám *upouští sekeru na zem* .Skvělá práce ! Pěkně zpracované ;)
Metal in heart ! In soul ! In mind !!!

Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.
Člověk musí často líbat ruce, které by nejraději uťal. (Dánská přísloví)
Uživatelský avatar
Wulfrik
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Rokycany (Kamenný Újezd)
Příspěvky: 1121
Blog: Zobrazit blog (1)
Registrován: 9. leden 2009, 20:20

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod weregild » 7. srpen 2009, 21:39

skláním se před tvým uměním vznešená Kattie ;)jen tak dál :headbang:
Život je boj..
Neustoupíme!Nevzdáme se!!
"Jaký smysl má zemřít pro věc, která je již ztracena?"
"A jaký smysl má žít bez věci, pro kterou stojí zato zemřít?.." D.A.Gemmel
"Tak dobrá..Čas vytasit plamen Anoru.. užij si ohňostroj" - Noah Antwiler/Gandalf
Uživatelský avatar
weregild
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Mirošov
Příspěvky: 723
Registrován: 25. duben 2009, 16:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 8. srpen 2009, 12:40

OOO, děkuji za podporu :oops:
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 10. srpen 2009, 16:42

Překlad je kompletní :headbang: :rocken: :headbang:
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Wulfrik » 10. srpen 2009, 17:03

Výborně !! Skvěle odvedená práce !! ;) Akorát ti u Varyags of Miklagaard v překladu chybí Císaře ochránit...máš tam jen ochránit ;)
Metal in heart ! In soul ! In mind !!!

Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.
Člověk musí často líbat ruce, které by nejraději uťal. (Dánská přísloví)
Uživatelský avatar
Wulfrik
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Rokycany (Kamenný Újezd)
Příspěvky: 1121
Blog: Zobrazit blog (1)
Registrován: 9. leden 2009, 20:20

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod DeadKing » 10. srpen 2009, 17:03

Kouknul jsem do toho jen tak zběžně... ale chtělo by to prohnat korekturou. Zahlédl jsem tam nějaké nepřesnosti co se překladu jako takového týče. Například slovííčko "sacred" je "svatý", nikoliv "tajný" (secret). :) Ale jinak velmi oceňuji přebásnění. To se tu jen tak nevidí. ;)
"The All-Father wove the skein of your life a long time ago. Go and hide in a hole if you wish, but you won't live one instant longer. Your fate is fixed. Fear profits a man nothing. "
- Herger the Joyous, 13th warrior

The Hammer forges the Sword, the Sword protects the Hammer
Be strong in your Heart, Be strong in your Faith, Be strong in your Purpose
If you find yourself drifting, If you find yourself alone, If you feel you need Strength
Know Ye, The GODS are by your side.
Uživatelský avatar
DeadKing
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 34
Bydliště: Praha
Příspěvky: 194
Registrován: 30. listopad 2008, 0:42

Re: AMON AMARTH - Twilight Of The Thunder God

Příspěvekod Kattie » 10. srpen 2009, 17:19

Děkuju, určitě to ještě párkrát prolítnu. Už jsem to četla několikrát, ale nikdy nenajdu všechno. Sacred jsem přehlídla, máš pravdu... a je mi jasné, že toho bude víc :D .
Obrázek
Uživatelský avatar
Kattie
Deditus Articulus
Deditus Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 34
Příspěvky: 241
Blog: Zobrazit blog (12)
Registrován: 28. červen 2009, 11:09


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron